VNRD 501 Day – Phát hành ấn phẩm

by Nhân Nguyễn

Hình ảnh của sự kiện phát hành ấn phẩm VNRD đặc biệt kỷ niệm 150 năm Levi’s 501 Day, ngày 20/5/2023. Thành viên có thể tải ảnh về tại các đường dẫn bên dưới.

Tại HCM – Ươm Arthub – Thư mục hình ảnh tại đây

Hình ảnh tại Tp. HCM

Tại Hà Nội – Khu phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng – Thư mục hình ảnh tại đây


Tại Đà Nẵng – Dâu Ngọt Cà Phê – Thư mục hình ảnh tại đây

Hình ảnh tại Đà Nẵng

Tại Huế – Giao Cafe – Thư mục hình ảnh tại đây

Cảm ơn tất cả thành viên đã tham gia sự kiện.

Related Articles

Leave a Comment