FRIDAYFIT #44: Phối đồ RAW Denim cùng VNRD

by baole.gant

Trời có nóng nhưng thấy anh em vẫn đóng denim đều đều 👌🏻 Đặc biệt là double denim luôn! Nghỉ lễ xong anh em trở lại lao động, phối đồ, cày đồ mạnh luôn nhé!

Đừng quên hashtag #vnrdfridayfit để được feature tại page & website!!


Related Articles

Leave a Comment